REGULAMIN PROMOCJI „Body Challenge 2023”

KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN:
 1. Promocja „Body Challenge” dotyczy zabiegów modelujących sylwetkę (ujędrniających, wyszczuplających, antycellulitowych) z oferty Besthetic Clinic, ujętych w cenniku obowiązującym w terminie: 10.01.2023 r. (od godz. 00:00) - 30.06.2023 r. (do godz. 23:59) i oznaczonych w cenniku jako „Karnet LIGHT”.
 2. Zabiegi można wykupić w rejestracji kliniki lub dokonując przelewu na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres: kontakt@besthetic-clinic.pl Dane do przelewu: Besthetic Clinic ING Bank Śląski 09 1050 1025 1000 0097 2670 4027 tytuł przelewu: „Body Challenge 2023 - imię i nazwisko”
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Besthetic Clinic.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpłacenie zadatku w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych brutto, który uprawnia do kupowania pojedynczych zabiegów modelujących w cenach z Karnetu LIGHT, bezpłatnego otrzymania indywidualnego planu zabiegowego, otrzymania bezpłatnej konsultacji kosmetologa w zakresie zabiegów na ciało.
 5. Osoba posiadająca wykupiony zabieg zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Besthetic Clinic, telefonicznie lub osobiście.
 6. Promocja jest ważna do 30.06.2023 r. do godziny 23:59.
 7. Z wpłaconych zadatków rozliczane realizowane zabiegi w ramach promocji.
 8. Wpłacone zadatki oraz wykupione w ramach promocji zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Besthetic Clinic dopuszcza możliwość zamiany wykupionych w ramach promocji zabiegów na inne zabiegi. Przy zamianie wykupionych zabiegów na zabiegi droższe Pacjent zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę. W przypadku zamiany na zabiegi, które były objęte promocją „Body Challenge 2023”, cena zabiegów liczona jest według cennika obowiązującego w trakcie promocji „Body Challenge”.
 9. Wykupione zabiegi należy wykonać w trakcie 6 miesięcy liczonych od momentu zakupu zabiegów. Po tym czasie wszystkie niewykorzystane zabiegi uznaje się za wykonane. Ostatnim dniem uprawniającym do wykupienia zabiegów w ramach promocji jest dzień 30.06.2023 r. Dzień 30.06.2023 r. jest, więc ostatnim dniem obowiązywania cen w ramach karnetu LIGHT.
 10. Ilość oraz częstotliwość wykonywania zabiegów ze względów bezpieczeństwa Pacjenta nie może przekroczyć ilości wskazanych przez kosmetologa i zamieszczonych w opisie technologii na stronie internetowej www.besthetic-clinic.pl
 11. Rezultaty terapii uzależnione są od indywidualnych cech pacjenta, liczby powtórzeń, regularności oraz stosowania się Pacjenta do zaleceń pozabiegowych.
 12. Po zakończeniu promocji „Body Challenge 2023” pacjenci dalej korzystający z zabiegów, nabywają nowe zabiegi wg. poniższych zasad:
  1. W przypadku kontynuacji terapii, tj. dalszego korzystania z takich samych zabiegów jak zakupione i wykonane w ramach promocji „Body Challenge 2023” – Pacjentowi przysługują ceny z aktualnie obowiązującego cennika wynikające z ilości kupowanych z obowiązuje tylko w przypadku zakupu pakietu zabiegów.
  2. W przypadku chęci skorzystania z innych terapii, niż zakupionych i wykonanych w ramach promocji „Body Challenge 2023” – Pacjentowi przysługują ceny z aktualnie obowiązującego cennika wynikające z ilości kupowanych zabiegów, co oznacza, że cena pakietowa obowiązuje tylko w przypadku zakupu pakietu zabiegów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 15. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Besthetic Clinic oraz na stronie www.besthetic-clinic.pl Administratorem danych jest Besthetic Clinic z siedzibą przy ul. Białej Koniczyny 15, 02-757 Warszawa
   Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • Kontaktu sms przypominającego o umówionej wizycie.
   • Kontaktu telefonicznego przypominającego o umówionej wizycie.
   • Kontaktu email z wysłanym newsletterem.
   • Kontaktu sms z wysłanym newsletterem.
   Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:
   • upoważnieni pracownicy Administratora Danych, w procesie świadczenia usług kosmetycznych
   • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do podmiotów trzecich.
   Dane osobowe podawane obowiązkowo:
   • Imię i nazwisko Pacjenta,
   • Adres e-mail,
   • Telefon.
   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
   • Dostępu do danych;
   • Sprostowania danych;
   • Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
   • Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
   • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
   • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami
Besthetic Clinic, Logo
ul. Białej Koniczyny 15 lok. U3
02-757 Warszawa (Mokotów)

Wejście od placyku Jaśminowy Zakątek

Bezpłatne parkowanie!

Poniedziałek - Piątek: 09:00 - 20:00
Sobota: 09:00 - 15:00

© 2022 Besthetic, wszelkie prawa zastrzeżone